Nasze Usługi

Sądy

Kancelaria zapewnia reprezentację swoich klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższych.

Prokuratura i Policja

Zapewniamy profesjonalną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego przed organami takimi jak: Prokuratura, Policja, ABW.

Urzędy

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych przed wszystkimi krajowymi urzędami, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Osadzeni

Niesiemy pomoc osobom osadzonym, zarówno podczas postępowań wykonawczych, jak i dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie ich praw.

Umowy

Kancelaria tworzy, a także analizuje i opiniuje umowy, zarówno na potrzeby osób prawnych, jak i klientów indywidualnych.